Fyzioterapie - mobilizace - měkké techniky - masáže

Fyzioterapie se zabývá léčbou a prevencí vzniku poruch pohybového systému, které nejčastěji vznikají v důsledku přetěžování určitých svalových skupin, zranění, nemoci, vrozené vady, ale také v důsledku fyzického i psychického přetížení.

Při vstupním pohovoru se zjistí anamnéza, tedy jaký je průběh obtíží, jejich lokalizaci, případně návaznost na úraz, nemoc, či psychický faktor. Dále se také hodnotí závislost obtíží na zátěži, poloze a držení těla, ale i dalších působících faktorech, jako je například změna počasí, či teplot.

Vyšetření celkového postoje

pomáhá zjistit vadné držení těla, či oslabení nebo zkrácení svalů. Na základě tohoto vyšetření, které zahrnuje, vyšetření páteře a periferních kloubů, svalové činnosti, ale i reflexních změn například na kůži je stanoven plán návštěv.

Vyšetření hybnosti

Fyzioterapie vyšetření mobilizace vyšetřuje aktivní, pasivní pohyb i pohyb proti odporu. Tím se získají informace o svalové síle, kloubní pohyblivosti a napětí svalů. Začíná se vyšetřením pánve a dolních končetin, následně pak jednotlivé úseky páteře, tedy bederní páteř, hrudní páteř, žebra, krční páteř a také periferní klouby. Lze tak rozlišit, zda jde o poruchu kloubu nebo svalovou.

Vyšetření reflexních změn

se provádí pohmatem a zjistíme tak pohyblivost i napětí na kůži, podkoží i ve svalech. Kde se často nacházejí hyperalgetické kožní zóny, či svalové spazmy. Při reflexní masáži se mechanicky působí na výrazně bolestivé zóny lidského těla, které doprovází onemocnění vnitřních orgánů. Používá se soubor speciálních technik a hmatů, které volí fyzioterapeut dle aktuálního stavu pacienta.

Vyšetření rovnováhy a poruch svalové činnosti

je velmi důležité. Zaměřuje se na vyšetření síly svalové, zkrácených svalů, hypermobility, držení těla při určitých pohybech i vyšetření chůze. Věnujeme pozornost i komplexním pohybům a hodnotí se motorické stereotypy, díky kterým získáme  informace o svalové koordinaci. Provádí se i vyšetření způsobu dýchání.
Následně se pak pracuje s určitou metodou, jako je například masáž, mobilizační techniky páteře, žeber i periferních kloubů, technika měkkých tkání, cvičení a další metody.

Mobilizace páteře, žeber a periferních kloubů

působí na obnovení normální pohyblivosti v kloubech. Postupuje se tak, že v kloubu se nejprve lehkou trakcí navodí předpětí a následuje pérující pohyb a tím se zvětšuje rozsah pohyblivosti. Techniku lze případně propojit s dýcháním, pohybem očí, či postizometrickou svalovou relaxací.

Cvičení

se zaměřuje na obnovení pohyblivosti v klubech, automobilizační techniky kloubní, protahování zkrácených svalů a posilování svalů oslabených. Dále pak na korekci pohybových vzorců a stereotypů.

Metoda R.Brunkow - Speciální cvičební metoda

založena na správném postavení horních a dolních končetin. Princip metody vychází z předpokladu, že cesta k normálnímu pohybu může být v některém místě zablokována. Úlohou dohledu erudovaného terapeuta je docílit ideálního vykonávání cvičebních poloh pacientem.  Opakováním cviků postupně dochází ke zautomatizování pohybového vzorce a k přímému držení těla. Metoda pomáhá zejména při prevenci a léčbě vertebrogenních onemocnění,  u pacientů s postižením centrálního nervového systému, při vadném držení těla, při artróze, při skolióze, při dysfunkcích v oblasti pánevního dna, při poúrazových stavech a  při funkčích poruchách pohybového systému.

Kinesiology Taping by K-Active - Taping nebo-li tejpování

taping tejpování prahaje metoda, kdy za pomocí speciálních pružných balvněných lepících pásek nalepených na kůži v problémové oblasti dochází k pasivní podpoře kloubů, vazů a svalů. Tato metoda se používá k léčbě akutních a chronických potíží pohybového aparátu. Ovlivňuje správnou funkci svalů, urychluje hojení a snižuje bolest.

PNF (proprioreceptivni-neuromuskularni facilitace) - Kabathova technika

je metoda, která usnadňuje reakci nervosvalového mechanismu pomocí proprioceptivních orgánů. Hlavním účelem metody je usnadnění, naučení se jistého pohybu, následně pohybového vzorce pomocí signálů jdoucích přímo z těla, užívá odpovědí receptorů (např. svalová vřeténka, Golgiho aparat,  receptory kloubního pouzdra, kožní receptory) a tím cíleně ovlivňuje motoneurony předních míšních rohů, spolu s cílenými impulzy z mozkových center dochází většinou k pohybové odpovědi. Facilitace znamená usnadnění pohybu pomocí aktivace různých systémů, tak aby se na vstup neuronů dostalo co nejvíce vzruchů.

Propriofoot koncept

je segmentální dynamická práce s chodidlem dokáže plně aktivovat posturální svalstvo nejen dolní končetiny, ale pracuje přeneseně na stabilizačním systému těla jako celku. Nejedná se tedy o čistě izolovanou práci svalů, ale o koordinaci proprioreceptorů, svalstva, vestibulárního aparátu, mozečkového zpracování informace o rovnováze a hlavně také o uvědomělé kooperaci korové části mozku. Využívá se při:

  • prevence a terapie plochonozí
  • hallux valgus ( vbočený palec)
  • zlepšení celkové stability dolních končetin a páteře
  • zpevnění nestabilních kotníků a kolen
  • korekce vadného držení těla
  • zlepšení motoriky
  • koordinační cvičení na zlepšní kooperace hemisfér
  • zlepšení koncentrace, polohocitu a pohybocitu zejména u dětí s ADHD

Masáž

fyzioterapie masáže bolesti zad má více účinků a záleží na tom o jaký typ masáže se jedná. Místně působí na kůži a podkoží, kde dík zvýšenému přísunu kyslíku dochází k zlepšení prokrvení a současně se odplaví odpadní látky výměny látkové (oxid uhličitý, kyselina mléčná a močovina). Vzdáleně pak skrze reflexní vazby  na nervová zakončení v kůži i podkoží působí i na činnost vnitřních orgánů. Celkově pak působí na odstranění únavy a posiluje regeneraci organismu. Masáž působí také na psychiku. Klasickou nebo aroma masáž  je možné spojit s mobilizací páteře, žeber nebo kloubů.

Infralampa - tepelná terapie

Infralapma je vybavena 6-ti lampami a tak díky své velikosti dokáže prohřát celou oblast zad a horních končetin nebo  celé dolní končetiny a hýždě. Tím dochází k důkladnému prohřátí, látková výměna v kůži a podkoží je tak aktivována. To napomáhá urychlovat látkovou výměnu v cévách, působí na hluboké podkožní tukové vrsty a lymfatický systém. Obvzláště se doporučuje nahřátí infralampou při chladném počasí a při bolestech zad.

Autotrakční lehátko

Poloha těla hlavou dolů je doporučována sportovními lékaři a ortopedy pro bezpečné uvolnění plotének a také jako účinná prevence proti zádovým bolestem a svalovému přepětí. Obrácená poloha na autotrakčním lehátku vyrovnává tyto důsledky přetížení tím nejpřirozenějším a nejefektivnějším způsobem. Pomáhá uvolnit napětí, působí proti zkrácení svalů a šlach. více

Dárkový poukaz na fyzioterapii

Dárkový poukaz na masáž Praha Aeditusje oblíbeným dárkem pro všechny, kteří trpí pohybovými potížemi a bolestmi zad. Dárková poukázka je bez uvedení ceny. Součástí balení je luxusní obálka a kartička s popisem procedury. Dárkovou krabičku je možné zakoupit za 50 Kč. Při nákupu dárkového poukazu v min. hodnotě 1200 Kč je dárková krabička zdarma! Standardní platnost poukazu je půl roku od data vystavení a držitel dárkového poukazu si sám rezervuje termín. Dárkový poukaz je přenosný, na přání je možné jeho platnost prodloužit. Upozornění - nelze nahradit v případě ztráty!

Přečtěte si více na našich příbuzných stránkách zde.

Fyzioterapie + zdravotní masáž
Délka Cena
Fyzioterapie, vyšetření, techniky dle stavu a potřeb klienta 60 min 900,-
Fyzio -poradenství, ukázka zdravotních cviků, nácvik. Individuální lekce. 60 min 900,-